Operation Smile

Operation Smile הוא ארגון אמריקאי, המגייס מנתחים פלסטיים מכל העולם למשלחות סיוע לכארבעים ארצות נזקקות. המטרה היא להביא חיוכים לאלו הסובלים ממומים מולדים, בעיקר בשפה ובחיך.  מדובר בקבוצה מדהימה של כירורגים, מרדימים, רופאי ילדים, רופאי שיניים, אחיות, טכנאים, צלמים ועוד, המוטסת למשלחת במקומות נידחים, לשבועיים אינטנסיביים של ניתוחים וטיפולים בסובלים ממומים אלו. 
בדרך כלל הממשלה המקומית מפנה את אחד מבתי החולים הציבוריים, וארגון Operation Smile מצייד כעשרה חדרי ניתוח אשר עובדים במקביל ללא הפסקה במשך כל ימי השבוע.  בכל חדר מבוצעים כחמישה ניתוחים ביום, ובסה"כ מנותחים יותר ממאתיים מטופלים בזמן פעילות המשלחת.
ככלל, מקפיד ארגון OS שהניתוחים יבוצעו על ידי פלסטיקאים בכירים ומנוסים בתחום השסעים. הארגון, אשר ב-30 שנות פעילותו ביצע כ-200,000 ניתוחים, שינה גישה בשנים האחרונות, ובעוד שבעבר המטרה הייתה להגיע למספר גבוה ככל האפשר של ניתוחים, הרי שכיום המטרה היא להגיע לתוצאות האיכותיות ביותר בניתוחים אלו.

Operation Smile בסין

סרטון של Operation Smile המציג את פעילות הארגון באפריקה עם תמונות של לפני ניתוח ואחרי ניתוח.
אזהרה:  חלק מהתמונות קשות לצפייה